Pogledajte naše usluge ovdje

Imate pitanja? Nazovite +385(91)/5151-702

Grupni računi


Aplikacija za izradu periodičnih računa za grupu klijenata.
Idealna za vrtiće, udruge, tvrtke i druge korisnike koji imaju potrebu slati mjesečne račune svojim klijentima.


Uštedite vrijeme i sebi i klijentima, svi kreirani računi imaju 2D barkod kojim klijenti mogu platiti putem opcije slikaj i plati i time minimiziraju mogućnost unosa pogrešnih podataka (poziva na broj ili iznosa npr).
Kliknite ovdje za preuzimanje testnog računa.
Naravno, račun će se prilagoditi Vašim potrebama.

U našoj aplikaciji ne postoje ograničenja na broj klijenata niti na broj izdanih računa.U slučaju da imate neki dodatan zahtjev koji trenutno nije implementiran, kontaktirajte nas .
Moguće su razne dorade i poboljšanja u svrhu Vašeg zadovoljstva.Zatražite ponuduPopunite formular s desne strane i poslat ćemo Vam ponudu

Cijena aplikacije za godinu dana je 1000,00kn i inicijalno postavljanje je 1000kn. Sveukupno 2000,00kn za prvu godinu, a daljnje produljivanje 1000kn godišnje.Isprobajte besplatno


Aplikaciju možete isprobati potpuno besplatno te se uvjeriti da li odgovara Vašim potrebama.
Za prijavu u sustav koristite sljedeće podatke:

Korisničko ime: test Zaporka: test123

Isprobajte aplikaciju ovdje


Kako koristiti?Nakon prijave prikazat će Vam se sljedeća stranica:Unos klijenata.


Popunite formular i kliknite na spremi.
Ukoliko klijenta označite neaktivnim više se za njega neće generirati računi.

Šifra može biti Vaša interna šifra pod kojom vodite klijenta, a može biti i bilo kakav broj.
Šifra će se koristiti i kao identifikacijski podatak kod plaćanja u pozivu na broj.


Tagovi služe za definiranje dodatnih usluga. Na primjer ako se dodatno naplaćuje engleski jezik u vrtiću ili imate neku sasvim drugu uslugu. Svaku od tih usluga možete definirati kao tag i postaviti cijenu te kreirati grupu računa za sve korisnike koji imaju postavljen taj tag.

Pregled klijenata.


Na pregledu klijenata možete vidjeti sve svoje klijente te pomoću filtriranja brzo pronaći određenog klijenta i po potrebi izmijeniti podatke klijenta.Grupe računa


Popunite formular i kliknite na generiraj račune.

Ukoliko ste odabrali tag ˝Svi klijenti˝ generirat će se računi za sve aktivne klijente s definiranim iznosom na formularu klijenta.

Odabirom nekog taga (oznake) generirat će se računi za sve klijente kojima je dodan odabrani tag s iznosom definiranim na tagu.Pregled računa


Na pregledu računa možete:

 • brzo pronaći određeni račun pomoću raznih opcija filtriranja.
 • Neplaćeni računi su označeni naranđastom pozadinom
 • Pomoću grupnih akcija odabrati sve ili određeni dio računa te ih ispisati
 • Pomoću grupnih akcija odabrati sve ili određeni dio računa i promjeniti iznos na njima
 • Ispisati određeni račun
 • Izbrisati račun. Kod brisanja jednog računa svi računi generirani nakon njega će biti ažurirani novim brojem računa. Ova opcija služi ukoliko ste već izgenerirali grupu računa, ali u toj grupi Vam se pojavio klijent koji za taj mjesec nema računa.
 • Izmijeniti račun. Klikom na izmijeni otvara Vam se formular za izmjenu računa gdje možete promjeniti bilo koju opciju računa.
 • Brza izmijena iznosa računa. Klikom na iznos računa u tablici računa automatski Vam se daje mogućnost unosa novog iznosa računa
 • Brza izmijena uplaćenog iznosa. Klikom na stupac plaćeno u tablici računa automatski Vam se daje mogućnost unosa plaćenog iznosa računaPregled plaćanja


Na pregledu plaćanja možete:

 • Brzo pronaći određenu uplatu pomoći raznih opcija filtriranja
 • Učitati izvod iz banke te automatski označiti sve račune plaćenima.
 • Sve uplate koje ne mogu biti povezane s računima ili čiji iznosi su veći od iznosa računa su označene naranđastom pozadinom
 • Pomoću grupnih akcija možete više uplata postaviti na preostali iznos 0.
 • Na izmjeni plaćanja možete postaviti svoj interni zapis, npr klijent je unio krivi iznos, ili uplata ručno uparena.Tagovi (oznake)


Tagovi služe za definiranje dodatnih usluga. Na primjer ako se dodatno naplaćuje engleski jezik u vrtiću ili imate neku sasvim drugu uslugu. Svaku od tih usluga možete definirati kao tag i postaviti cijenu te kreirati grupu računa za sve korisnike koji imaju postavljen taj tag.